Stowarzyszenie

Czysta Polska

Gemini Holding wyznaje zasadę zrównoważonego rozwoju i wszelkie swoje działania podejmuje z najwyższą troską o środowisko naturalne. Firma wspiera m.in. Stowarzyszenie Czyste Tatry, powstałe w 2012 roku. Czyste Tatry w swojej działalności skupia się przede wszystkim na inicjatywach mających na celu ochronę środowiska naturalnego (m.in. poprzez kampanie edukacyjne, czy przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu i składowaniu odpadów; po akcje mające na celu sprzątanie wybranych miejsc w Polsce). Jednym z takich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie są „Czyste Tatry”. Podczas jego finału, wolontariusze akcji wyposażeni w worki na śmieci, mapy i rękawice wyruszają na tatrzańskie szlaki, by oczyścić je z niepotrzebnych śmieci. Projekt odbywa się od 2012 r. i rok rocznie zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Jednym z ambasadorów i uczestników kampanii „Czyste Tatry” jest Rafał Sonik – prezes Gemini Holding, a prywatnie zapalony narciarz i taternik.

www.czystapolska.org.pl
www.czystetatry.pl