Stowarzyszenie

Siemacha

SIEMACHA od ponad 20 lat realizuje swoją misję pomocy młodym ludziom, prowadząc kilkanaście projektów wychowawczych i starając się od najmłodszych lat wzbudzić i rozwijać w młodzieży jej talenty, pasje i zainteresowania. Wspiera blisko 1,5 tys. podopiecznych, dając im możliwość codziennego uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach i warsztatach artystycznych, sportowych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz terapeutycznych.

Od początku istnienia Stowarzyszenia jego bliskim współpracownikiem jest Rafał Sonik – założyciel i prezes Gemini Holding. Z jego inicjatywy powstał projekt Stowarzyszenia Siemacha połączony z centrami handlowymi, którego głównym celem jest stworzenie sieci punktów SIEMACHA Spot przy tego typu obiektach w całej Polsce. Mają one spełniać funkcję „podwórek nowej generacji”, wskazywać młodzieży wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu w galerii, a także odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku centrów handlowych i realizować ich społeczną funkcję.

Pierwszą placówkę przy centrum handlowym, w której młodzież i dzieci mogą aktywnie spędzać wolny czas realizując swoje pasje, utworzono przy Gemini Park Tarnów

www.siemacha.org.pl